По пути апостола Иакова — от Мадрида до Лиссабона.